Ballady i Romanse - Mickiewicz pod strzechy. To projekt zakładający autorską inscenizację trzech ballad mickiewiczowskich w technice kina manualnego.

To lubię, Kurhanek Maryli i Świtezianka. Przedsięwzięcie zakłada nie tylko fizyczne powstanie tych trzech inscenizacji ale i ich prezentację w objazdowym kinie - przyczepie w rejonach geograficznie zbliżonych do opisywanego przez Mickiewicza krajobrazu czyli na wsiach i miasteczkach Podlasia. Ballady i Romanse wraz z trupą Mickiewiczowego turnee` przemierzać będą kresowe wsie i miasteczka prezentując w nich poezję z atrakcyjnie wizualnie podanym obrazem, oraz anegdoty o wieszczu. Podczas pobytu teatru w miasteczku, prócz spektakli pokazów okraszonych anegdotami o wieszczu zorganizujemy warsztaty rysunku w kinie manualnym w oparciu o w/w utwory poetyckie Mickiewicza.