Misteria Obojga Narodów - promocja polskiego teatru ruchomych figur w Republice Litewskiej
podczas Festiwalu Aitvaras.


Misteria Obojga Narodów to tytuł projektu promującego polski teatr ruchomych figur funkcjonujący
jako jedna z wielu technik teatru przedmiotu podczas Międzynarodowego Festiwalu teatrów Lalek
Aitvaras w mieście Alytus na Litwie. Swoim projektem chcielibyśmy pokazać wspólne korzenie teatru
misteryjnego Polski i Litwy obecne do dziś w pracach niezależnych artystów teatru przedmiotu takich
jak Adam Walny i Krzysztof Zemło. W swoim projekcie zaprezentowalibyśmy trzy spektakle: Noe jako
przykład inspiracji i kontynuacji ulicznego teatru figur ruchomych, w warunkach teatralnych
pokazalibyśmy spektakl Matecznik jako przykład zbiorowej kreacji teatru z figurami i starymi
fotografiami realizowany w duchu tradycyjnym i na koniec pokazalibyśmy nagradzany wielokrotnie
spektakl Misterium Narodzenia inspirowany teatrem wędrownych komediantów, do których należał
patron naszego projektu Waśko z Wilna - pierwszy znany artysta teatru przedmiotu z terenu zarówno
Polski jak i Litwy.
„Dofinansowano z budżetu państwa - ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego”